חנות חלקי חילוף לרכב – joseph

חנות חלקי חילוף לרכב – joseph

תכנון ועיצוב לנות חלקי חילוף לרכב סקאלת הצבעים והחומרים בא מהמיתוג הקיים בשילוב חומרים תעשייתים, התכנון התמודד עם חלל צר וארוך וסכמת תנועה לניארית עם מידוף מאקסימלי לכלל המוצרים.
שנת תכנון

2021

סטטוס

בתכנון

גודל

55 מ"ר