top of page
555.jpg
8888.jpg

מלון שמואל הנגיד

מבנה לשימור עם תוספת קומות בקו מדורני מול המבנה הקיים

נעשה במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים"

מלון בן סירא

בניית מלון חדש בלב העיר ירושלים

"נעשה במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים

מלון כיכר ציון ירושלים

תכנון מלון על מבנה לשימור

 

נעשה במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים"

התחדשות עירונית: Projects
bottom of page