555.jpg
8888.jpg

מבנה לשימור עם תוספת קומות בקו מדורני מול המבנה הקיים

נעשה במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים"

מלון בן סירא

בניית מלון חדש בלב העיר ירושלים

"נעשה במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים

מלון כיכר ציון ירושלים

תכנון מלון על בסיס אכסנייה קיימת בבמנה לשימור מחמיר

 

נעשה במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים"

מלון שמואל הנגיד