התחדשות עירונית בירושלים

התחדשות עירונית בירושלים

פינוי בינוי במתחם לשימור משולב בנייה מרקמית ותוספת קומות על בסיס המתחם הקיים ובניית מגדלים כדי לשמור על רווחיות כלכלית ושימוש בזכויות הניתנות כחלק מקרבה לתוואי הרכבת הקלה.
שנת תכנון

2019

סטטוס

בתכנון (תוכנן במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים")

גודל

15,000 מ"ר