צל תל אביב

צל תל אביב

מטרת הצעה זו הינה לתת פתרון הצללה לכל צומת נבחרת בהתאם לקנה המידה, התשתיות, רוחב המדרכות, ופונקציות השונות שאליהן היא נזקקת. לשם כך תוכננו שלושה מודלים של אמצעי הצללה אשר בנויים מאותו אלמנט ביסוס ט ובעל יכולות לצרף אליו רהיטי רחוב נוספים בהתאם לקונטקסט ולדרישה.
שנת תכנון

2017

סטטוס

תחרות תכנון

גודל

3 מ"ר