מתחם מלונאי משולב מגורים בתל אביב

מתחם מלונאי משולב מגורים בתל אביב

בצומת אוסישקין ירמיהו ישעיהו היכן שמוקם בעבר קולנוע פאר ישנו קומפלקס של שלוש בניינים פינתיים. מטרת הפרויקט היתה לייצר התחדשות עירונית משילוב מבחר תכניות מתוקף תבעות קיימות, תמ"א 38, ות"א 5000 ושילוב מסחר מלונאות ומגורים.
שנת תכנון

2018

סטטוס

בתכנון (תוכנן במסגרת עבודתי ב"פייגין אדריכלים")

גודל

8000 מ"ר