מרפאת פריון הגבר-שיבא תל השומר

מרפאת פריון הגבר-שיבא תל השומר

תכנון מרפאה בחלל קטן בייעילות מאקסימלית תוך דגש אקוסטי ורגיש לפרטיות המטופלים.
שנת תכנון

2020

סטטוס

בוצע

גודל

85 מ"ר