מעונות סטודנטים לרפואה בחיפה

מעונות סטודנטים לרפואה בחיפה

מתחם המעונות בנוי משישה מבנים מדורגים אשר מעניקים לכל אחד ואחד מהם מאקסימום נוף כלפי הים, אחד המשאבים החשובים ביותר בחיפה. התכנון מחלק את המתחם לשתי חצרות: האחת הציבורית יותר זו שפתוחה כלפי כל חיפה ובכך נותנת הזדמנות כלפי תושבי העיר לחלוק את אותם מתקנים, כאשר הסטודנטים בלימודים ואינם משתמשים בהם, והשנייה הפרטית יותר זו השייכת לאלו שגרים בה.
שנת תכנון

2017

סטטוס

תחרות אדריכלים

גודל

2000 מ"ר