מלון שמואל הנגיד

מלון שמואל הנגיד

שנת תכנון

2017

סטטוס

בביצוע (נעשה במסגרת עבודתי במשרד "פייגין אדריכלים")

גודל

5000 מ"ר