מלון כיכר ציון ירושלים

מלון כיכר ציון ירושלים

סקיצות לחלופת תכנון עבור מלון בוטיק לתוספת מבנה לשימור במרכז העיר ירושלים.
שנת תכנון

2018

סטטוס

תכנון (תוכנן במסגרת עבודתי במשרד "פייגין אדריכלים")

גודל

5,000 מ"ר