וילה כפולה

וילה כפולה

תננון וילה מפוצלת ל-2 יח"ד לשתי אחים על חלקת ירושה בשת"פ עם אדריכל בועז שניר.
שנת תכנון

2021

סטטוס

בתכנון

גודל

550 מ"ר