דירת קבלן

דירת קבלן

תכנון ועיצוב דירת קבלן בסגנון מודרני (השירות כלל מדידות, תכנון, עיצוב, מידול, בחירת חלופות, בחירת ספקים וריהוט)
שנת תכנון

2018

סטטוס

בתכנון

גודל

135 מ:ר